samenwerking


Het college van B&W is tevreden over de geboekte resultaten op het gebied van leerplicht in het schooljaar 2016-2017. Uit de bevindingen in het jaarverslag Leerplicht komt naar voren dat scholen, zorgpartners en leerplichtmedewerkers merkbaar intensiever met elkaar samenwerken.   In het schooljaar 2016-2017 hebben de Hellevoetse scholen door die […]

Hellevoetsluis boekt resultaat met samenwerking op leerplicht