Samen Spelen


Dinsdag 7 maart reikte wethouder Hans van der Velde de certificaten uit aan de deelnemers van de training ‘Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties’. In drie avonden volgden de 13 enthousiaste vrijwilligers een speciale training over hoe zij kunnen handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De […]

Uitgereikte certificaten voor omgaan met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling