Onderhoud Slootjes en singels


Hellevoetsluis – Sinds kort hebben wij contact met Verheij Integrale Groenzorg. De. Fa. Verheij wil graag de mensen in Hellevoetsluis meer informeren over het werk wat zij uitvoeren in Hellevoetsluis.

Er is de laatste tijd veel te doen omtrent de groenzorg in Hellevoetsluis. Op deze manier probeert de Fa. Verheij transparanter te zijn in hetgeen wat zij doen. Mogelijk dat dit ook wat duidelijkheid schept bij de mensen, zodat zij weten waarom er op bepaalde manieren gewerkt word.

Dit wil niet zeggen dat alles goed gaat, of fout. Maar schept misschien wel wat duidelijkheid.

Indien u klachten of opmerkingen heeft, probeert u dan, de Fa. Verheij of de gemeente rechtstreeks te benaderen. Zodat de opmerkingen duidelijk zijn voor alle partijen.

De Fa. Verheij laat ons vandaag het volgende weten:

Momenteel ziet u deze bootjes waarschijnlijk weleens rondvaren in de sloten van de Gemeente Hellevoetsluis. Als Verheij Integrale Groenzorg zijn we met deze maaiboten, met trekkers met maaiarm en met ander materieel de slootkanten aan het bijmaaien en wordt het (natuurlijk) afval uit de sloten verwijderd. Het doel hiervan is om de doorstroming van het water te bevorderen. De verwachting is dat we tot begin december bezig zijn met dit werk.

Foto: Fa. Verheij