Koninklijke onderscheiding voor vertrekkend raadslid Henk Joosten en oud-raadslid Marja Roza


Woensdag 28 maart heeft de gemeente Hellevoetsluis afscheid genomen van enkele raadsleden. Dertien raadsleden keren niet meer terug in de Hellevoetse gemeenteraad, omdat ze zich niet herkiesbaar hebben gesteld of als gevolg van de verkiezingsuitslag.

Henk Joosten neemt na 16 jaar afscheid van de Hellevoetse politiek en kreeg daarvoor uit handen van burgemeester Milène Junius een Koninklijke Onderscheiding.  

Marja Roza heeft in maart 2017 na zo’n 35 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad. Zij heeft vanaf september 2017 wethouder Hofman vervangen in het Hellevoetse college. Ook Marja werd op 28 maart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange verdiensten als raadslid.  

 

Henk Joosten (1952) begon in 2002 als raadslid voor de PvdA in de Hellevoetse gemeenteraad. Van 2006-2010 volgde een periode als wethouder (met wonen, wijkbeheer en milieu in zijn portefeuille). Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 keerde hij terug als raadslid. Tijdens deze raadsperiode was hij ook voorzitter van de raadscommissie ZWO. In de  afgelopen acht jaar heeft hij de fractie van de PvdA geleid. Samen met zijn fractiegenoten, en natuurlijk andere partijen, voerde hij oppositie. Dat deed hij scherp, zowel op de inhoud, als op het proces. Burgemeester Junius roemde de manier waarop hij altijd heel scherp en zuiver het debat voerde. Henk Joosten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Marja Roza (1953) werd al in 1986 gemeenteraadslid voor de VVD. Daarvoor was ze al 4 jaar als steunfractielid actief. Van 2010-2014 was ze wethouder voor de VVD in het Hellevoetse college met voornamelijk het sociaal domein in haar portefeuille. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 keerde ze terug als raadslid. Ook nam ze het voorzitterschap van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen op zich. Vorig jaar, in maart 2017, nam Marja na zo’n 35 jaar afscheid van de Hellevoetse politiek. In september 2017 keerde ze echter tijdelijk terug als wethouder toen wethouder Hofman ernstig ziek bleek. Marja Roza heeft zijn portefeuille (ruimtelijk domein) toen overgenomen.

Burgemeester Junius sprak haar bewondering uit voor de wijze waarop Marja Roza haar rol als wethouder en als raadslid heeft vervuld: met verve, altijd deskundig en met liefde voor Hellevoetsluis en onze inwoners. Marja Roza werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.