Voorne-Putten bereikbaar!


Voorne-Putten bereikbaar!

 

Dat is de missie van de vier gemeenten op Voorne-Putten in de Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten. Met deze gezamenlijk opgestelde bereikbaarheidsvisie willen de gemeenten op Voorne-Putten een eenduidig beeld geven van wat de komende jaren de bereikbaarheidsopgaven voor het eiland zijn.

 

De bereikbaarheid van Voorne-Putten staat onder druk door onder andere een toename van het aantal  inwoners en een hoger autobezit in de afgelopen decennia en de groeiende economie. Daarnaast staan we aan de vooravond van grote veranderingen. Naast nieuwe technische ontwikkelingen en bedrijvigheid vinden ook allerlei ontwikkelingen plaats in de havensector en in de land- en tuinbouw. Maar ook maatschappelijke veranderingen zoals de vergrijzing hebben invloed. In alle gevallen is een goede bereikbaarheid een cruciale voorwaarde om op Voorne-Putten prettig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

De vier gemeenten op Voorne-Putten willen met al deze veranderingen in het vooruitzicht de bereikbaarheid van het eiland structureel en zo spoedig mogelijk verbeteren. De belangrijkste studieonderdelen binnen de bereikbaarheidsvisie zijn: de realisatie van een extra oeververbinding, een verdubbeling van de N57 en de realisatie van de A4-zuid. Daarnaast willen zij ook nu en voor de korte termijn onverminderd blijven inzetten op een betere betrouwbaarheid van de huidige oeververbindingen en betere reisinformatie geven aan de weggebruikers.

 

Al jaren werken de vier gemeenten intensief samen en trekken ze gezamenlijk op naar het Rijk en de regiopartners om de bereikbaarheid van Voorne-Putten onder de aandacht te brengen. Voorne-Putten is natuurlijk niet het enige gebied waar de bereikbaarheid onder druk staat dus moet soms een behoorlijke inspanning worden geleverd om de opgaven op de agenda’s te krijgen van de regionale en nationale overheden. Eind vorig jaar heeft dat erin geresulteerd dat het Rijk en de regiopartners groen licht hebben gegeven voor een uitgebreid onderzoek naar maatregelen voor het structureel verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne-Putten. Daarin worden opgaven uit de bereikbaarheidsvisie meegenomen voor zowel het wegverkeer, openbaar vervoer als het langzaam verkeer.

 

Voor meer informatie:

Tineke Feitsema, telefoonnummer (0181) 69 68 51, e-mail t.feitsema@nissewaard.nl  

Bijschrift bij de foto:

Foto: John de Pater

Op de foto van links naar rechts: de wethouders André Schoon (Brielle), Hans van Lith (Hellevoetsluis), Paméla Blok-van Werkhoven (Westvoorne) en Henk de Graad (Nissewaard).  

Voorne Putten Bereikbaar_21122017_0.2