Groen schoolplein aan de Branding feestelijk geopend


Hellevoetsluis is een groen schoolplein rijker. Op donderdag 15 maart is het schoolplein door de leerlingen van IKC De Zeester en wethouder Margriet den Brok geopend. De wethouder, een groot voorstander van groene schoolpleinen, kon met eigen ogen zien hoe leuk er op een groen schoolplein gespeeld wordt.

 

Margriet den Brok: “Dit doet mij goed, zoveel enthousiasme en plezier bij de kinderen, daarvoor doen we het als gemeente.”

 

‘Anders’ spelen op een groen schoolplein

Een groene omgeving is goed voor de concentratie en de gezondheid van kinderen. Bovendien stimuleert een groen schoolplein  kinderen om ‘anders’ te spelen, waardoor ze creatiever worden in hun spel, meer samen gaan spelen en meer bewegen. Het schoolplein is niet alleen bedoeld de school maar ook als ontmoetingsplek voor de hele wijk. Met het schoolplein ontstaat dus een fijnere plek in de buurt, voor ontmoeting, sport en spel.

 

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van een groen schoolplein met een traditioneel grijs schoolplein (tegels en speeltoestellen) het beste werkt. Het schoolplein aan de Branding voldoet wat dat betreft aan deze voorwaarden.”, “Een groen speeldeel is echt een toevoeging voor ons IKC en voor onze kinderen. We kunnen het spelaanbod verruimen en met onze lessen meer naar buiten toe. We zijn er erg blij mee,” aldus Daphne Kap, Carin de Koning en Arida Spek van IKC De Zeester.

 

In drie fasen het droomontwerp realiseren

Kinderen, ouders en andere betrokken partijen hebben meegedacht over de inrichting van het groene schoolplein. Om ideeën op te doen hebben zij  met een excursie verschillende groene schoolpleinen van Stichting Ravottuh in de regio bezocht. Aan de hand van de input van alle partijen is door de stichting een ontwerp van het schoolplein gemaakt. Dit ‘droomontwerp’ bestaat uit drie fasen, waarvan nu fase 1 is gerealiseerd. Voor fase 1 heeft de gemeente een subsidie beschikbaar gesteld. Het IKC gaat zelf de fasen 2 en 3 realiseren. De locatieleiders hebben er zin in: “we zetten onze schouders eronder en gaan werken aan het mooiste schoolplein van Hellevoetsluis.”

 

St. Ravottuh realiseert vele natuurlijke ontmoetingsplekken en schoolpleinen in de regio Rotterdam en ver daar buiten. Van het ontwerp is nu fase 1 gerealiseerd. De fasen 2 en 3 staan voor dit jaar nog op de planning.