Gemeente Hellevoetsluis krijgt gelijk in rechtszaak over langdurige samenwoning


Naar aanleiding van een onderzoek naar bijstandsfraude bij langdurige samenwoning heeft de gemeente Hellevoetsluis de uitkering van een inwoonster beëindigd en de onterecht verstrekte uitkeringen van de vrouw en haar partner teruggevorderd. Het gaat hierbij om een uitkering van in totaal ongeveer € 216.000,00 over de periode vanaf november 2005 tot februari 2012.

Na een aantal procedures heeft de Centrale Raad van Beroep in januari 2018 de gemeente Hellevoetsluis, op het gebied van alle genomen besluiten, in het gelijk gesteld.

 

Vanaf 2010 onderzoek naar langdurig samenwonen en achterhouden informatie over inkomsten, bezittingen en bezigheden

Na een aantal meldingen over een langdurige samenwoning heeft de sociale recherche in Hellevoetsluis vanaf maart 2010 uitgebreid onderzoek verricht naar een inwoonster met een bijstandsuitkering. Na de waarnemingen, getuigenverklaringen en administratief onderzoek bleken de meldingen in hoofdzaak op juistheid te wijzen. De vriend waarmee mevrouw sinds 2002 samenwoont, stond niet bij haar ingeschreven maar bij een gezamenlijke kennis in Hellevoetsluis. De man startte na enkele jaren bijstand een bedrijf en werd daarbij via de BBZ regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) financieel gesteund door de gemeente.

 

Het stel hield informatie achter die het wel met de gemeente had moeten delen. Zo waren zij in het bezit van onder andere een motorjacht. Ook maakten zij jaarlijks twee vliegvakanties, waarvan een aantal niet is doorgegeven aan de sociale dienst. Daarnaast verzwegen zij drie bankrekeningen, waardoor de sociale dienst geen compleet zicht had op hun inkomsten/uitgaven, bezittingen en bezigheden. De inwoonster ontving naast haar bijstandsuitkering een persoonsgebonden budget. Omdat zij samenwoonde had zij daar geen recht op.

De betrokkenen zijn door de sociale recherche in februari 2012 aangehouden, op het politiebureau voorgeleid en in verzekering gesteld. Na vier dagen verhoor en onderzoek mochten zij naar huis. De uitkomsten van het onderzoek hebben ervoor gezorgd dat de gemeente de uitkering heeft beëindigd en de onterecht verstrekte uitkering heeft teruggevorderd.

 

Wethouder Hans van der Velde: Gemeente Hellevoetsluis ondersteunt inwoners als dat noodzakelijk is en vindt het belangrijk om het gemeenschapsgeld te gebruiken voor die mensen die dat echt nodig hebben. Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onterecht gebruik maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering ontvangen. Als dit toch gebeurt dan ondernemen we actie om dit te bestrijden.’

 

Hoe kunnen inwoners uitkeringsfraude voorkomen?

 

  • Ontvangt u een uitkering van de gemeente en verandert er iets in uw situatie? Geef het door!

 

  • Kent u iemand in uw omgeving die een uitkering heeft en waarbij de situatie verandert? Maak die persoon er dan op attent dat wijzigingen altijd doorgegeven moeten worden aan de gemeente. Zo helpt u mee om te voorkomen dat die persoon in de problemen komt.
  • Vermoedt u dat iemand in uw omgeving een uitkering krijgt terwijl diegene daar eigenlijk geen recht op heeft? Dan kunt u de gemeente helpen om die uitkeringsfraude op te sporen door daar melding van te maken via 14 0181.