Hellevoetsluis boekt resultaat met samenwerking op leerplicht


Het college van B&W is tevreden over de geboekte resultaten op het gebied van leerplicht in het schooljaar 2016-2017. Uit de bevindingen in het jaarverslag Leerplicht komt naar voren dat scholen, zorgpartners en leerplichtmedewerkers merkbaar intensiever met elkaar samenwerken.

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben de Hellevoetse scholen door die intensievere samenwerking 25% meer verzuimmeldingen gedaan. Scholen zijn alerter, maken daardoor vaker een melding en overleggen meer met de leerplichtambtenaren. Ook laten scholen het vaker weten als zij zich zorgen maken over kinderen die veel afwezig zijn.

 

Leerplichtambtenaren hebben ook aandacht voor kinderen die het onderwijs vroegtijdige dreigen te verlaten zonder dat zij een HAVO-, VWO- of MBO-diploma hebben behaald. Zo’n diploma is belangrijk voor een goede start op de arbeidsmarkt en zorgt voor een stevigere basis. In 2016-2017 heeft de gemeente in samenwerking met de andere partners ervoor kunnen zorgen dat het aantal voortijdig schoolverlaters weer is afgenomen. Ook met de samenwerkingsverbanden van de scholen werkt de gemeente actief samen om goede zorg voor jongeren op het onderwijs te realiseren.

 

Wethouder van der Velde: ‘Het is mooi om te zien dat samenwerken er ook echt voor zorgt dat we resultaten halen. Meer meldingen betekent dat we beter zicht hebben op het verzuim en er iets aan kunnen doen. Minder vroegtijdig schoolverlaters is natuurlijk helemaal een mooie opbrengst, dat zorgt voor betere kansen voor Hellevoetse kinderen en dat is waar we het voor doen.’  

 

Het college van B&W stuurt het jaarverslag voor advies naar de raadscommissie Zorg, Werkgelegenheid en onderwijs met de vraag om het vervolgens door de gemeenteraad vast te laten stellen.

 

Ieder schooljaar brengt de gemeente verslag uit van de behaalde resultaten op het gebied van Leerplicht. In dat jaarverslag komen de verschillende soorten schoolverzuim, vrijstellingen van onderwijs en extra activiteiten van de leerplichtambtenaren aan bod.