Tijdperk Wallenpop ten einde.


De redactie van Hellevoetsluis in beeld heeft vanmiddag email ontvangen die naar vrijwilligers en sponsoren is gestuurd over het stoppen van de organisatie van Wallenpop.

Het wallenpopbestuur heeft moeten besluiten dat Wallenpop, als gratis
festival, niet langer verantwoord op het gewenste professionele niveau te organiseren is.
De persoonlijke aansprakelijkheid en alle bijkomende verantwoordelijkheden, in zowel
financieel als organisatorisch opzicht, zijn voor het bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat
simpelweg te risicovol geworden.

Een bijkomende factor is dat het Bomvrij Logies vanaf dit jaar aan een andere partij is
verhuurd, hetgeen organisatorisch voor ons teveel onduidelijkheid met zich meebrengt.
Vooral het jaarlijks opnieuw moeten inrichten en meubileren van de ruimten zien wij gezien
de beschikbare tijd en – financiële middelen niet als uitvoerbaar.
Om bovenstaande redenen kunnen wij helaas niet anders besluiten dan af te zien van
verdere organisatie van Wallenpop.

Met gepaste trots kijken wij terug op het fantastische tijdperk ‘Wallenpop’, waarin wij een
breed scala aan indrukwekkende, gerenommeerde bands maar zeker ook lokale bands
hebben kunnen presenteren.

Navraag bij de Gemeente Hellevoetsluis leverde geen reactie op, zij verwijzen ons door naar de organisatie.
Deze was niet bereikbaar.