Hellevoetsluis aan de slag met een nieuwe visie op participatie en werkgelegenheid


De commissie Zorg, Werkgelegenheid en Onderwijs van gemeente Hellevoetsluis sprak donderdag 25 januari met elkaar over de nieuwe visie op participatie en werkgelegenheid. Die visie is een eerste stap naar een nieuwe aanpak om ervoor te zorgen dat meer inwoners met een bijstandsuitkering weer een plek vinden in het arbeidsproces.

 

Om dit mogelijk te maken zoekt de gemeente naar manieren waardoor het makkelijker wordt om weer aan de slag te gaan. Zo wil de gemeente onder andere inzetten op vrijwilligerswerk en een actievere werkgeversbenadering waardoor de vraag naar mensen en het werk dat er is beter op elkaar afgestemd  worden. Zij hoopt met de lokale en regionale ondernemers afspraken te kunnen maken over een duurzame inzet van mensen met een uitkering. Ook wil de gemeente het voor mensen met een uitkering eenvoudiger maken om korte contracten te hebben of deeltijdwerk te doen.

 

Quote wethouder Hans van der Velde: “Met onze nieuwe visie participatie en werkgelegenheid willen we beter in kunnen spelen op veranderende situaties in de maatschappij. Zo zorgen we ervoor dat minder mensen langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering omdat zij vanuit eigen kracht op een passende manier kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. We hebben er vertrouwen in dat ons dat samen met onze partners en inwoners gaat lukken.”

 

Hoe verder?

Bij de verdere uitwerking van de visie en het uitvoeringsplan betrekt de gemeente onder andere de Adviesraad Sociaal Domein, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat dit traject voor de zomer is afgerond.