Gemeente Hellevoetsluis in hoger beroep om prijs ligplaatsen in Hellevoetse haven


De gemeente Hellevoetsluis gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter over de gemeentelijke exploitatie van ligplaatsen in de haven van Hellevoetsluis. De discussie gaat over de prijs die de gemeente in 2015 berekende voor gemeentelijke ligplaatsen. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn de gemeentelijke prijzen te laag. De gemeente is het daar niet mee eens.

 

Eerder oordeelde de ACM dat de prijzen zowel in 2014 als in 2015 te laag waren. De gemeente tekende daartegen bezwaar aan en de ACM stelde de gemeente wat betreft het jaar 2014 in het gelijk. De gemeente ging in beroep bij de rechtbank, omdat ze de prijs ook in 2015 niet te laag vond. In de beroepsprocedure kreeg de gemeente Hellevoetsluis van de rechtbank geen gelijk. De gemeente heeft de uitspraak zorgvuldig bestudeerd en is nog steeds van mening dat de prijzen ook in 2015 juist zijn vastgesteld en niet te laag waren. Bovendien is de gemeente het niet eens met de onderbouwing van de uitspraak. Daarom gaat ze nu in hoger beroep.

De gemeente Hellevoetsluis wil een eerlijke prijs berekenen aan huurders van ligplaatsen. De vraag is ‘wat is eerlijk’? Daarover verschillen de gemeente en ACM van mening. Een principieel discussiepunt betreft in hoeverre de gemeente de kosten van de openbare infrastructuur (zoals kades, bruggen en sluizen) moet doorberekenen aan de huurders van ligplaatsen. En zo ja, voor welk percentage. De gemeente is van oordeel dat de openbare infrastructuur er ook zou zijn als er geen ligplaatsen verhuurd zouden worden. Daarom vindt zij het onredelijk als een percentage van de kosten voor deze infrastructuur moet worden doorberekend in de haventarieven.