Woningbouwvereniging Maasdelta zet bewoners in de kou


Sinds enkele weken zijn er renovatiewerkzaamheden begonnen bij de flats aan het Evertsenplein, Asmusstraat en Poelmanstraat.

Een onderdeel hiervan is het vervangen van de radiatoren in de woningen. Hiervoor moet het hele centrale verwarmingssyteem leeg gemaakt worden, waarna bij elke woning de radiatoren verwijderd kunnen worden en nieuwe geplaatst worden. Per flatgebouw neemt dit een kleine 2 weken in beslag. Dat houdt in, dat de bewoners gedurende die tijd zonder verwarming zitten.

De bewoners kunnen van de betrokken aannemer een kacheltje te leen krijgen. Dit betreft een bouwkacheltje met een kleine capaciteit en die erg energieverslindend is. De bewoners begrijpen, dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn, maar hebben totaal geen begrip voor het tijdstip, dat gekozen is, om deze werkzaamheden uit te voeren.

Nadat de werkzaamheden aan de CV installatie afgerond zijn, wordt het pand in de steigers gezet en worden alle ramen die enkelglas bevatten vervangen voor dubbelglas, dus zitten de bewoners wederom in de kou.

Ook de communicatie vanuit Maasdelta was bij aanvang van de werkzaamheden niet lovend. Er werd niet duidelijk gecommuniceerd wat de werkzaamheden inhielden. Dit werd later wel herstelt.

Er heerst momenteel veel onvrede bij de bewoners, die al veel overlast ondervinden van de werkzaamheden wat gecombineerd wat met de slechte communicatie van Maasdelta.

Ook voelden een aantal bewoners zich overrompeld doordat er sinds woensdag ineens een cameraregistratiesysteem hing in de portieken. Dit is op zich geen slecht gegeven, maar hierover is helemaal niet communiceert met de bewoners. De regelgeving omtrent camerasystemen is hier heel duidelijk in, dus wordt hiermee ook de regelgeving overtreden. Ook de kennisgeving dat er een videoregistratiesysteem hangt moet duidelijk zichtbaar zijn voor mensen, voordat zij in beeld worden gebracht. Er is door de installateur een klein vaag bordje opgehangen die niet opvalt, die meer op een reclamebordje lijkt dan op een kennisgeving.

Al met al zijn de mensen momenteel niet te spreken over de gang van zaken die momenteel afspelen in desbetreffende flats.