Vermoedt u kindermishandeling? Neem contact op met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond


Vermoedt u kindermishandeling? Neem contact op met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Volg het onderbuikgevoel over kindermishandeling en maak het bespreken van zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling normaal.
Van 20 tot en met 26 november is de Week tegen Kindermishandeling. Gemeente Hellevoetsluis vraagt samen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), deze week extra aandacht voor het melden van vermoedens van kindermishandeling.
Jaarlijks hebben ruim 118.000 kinderen en jongeren tussen de 0 tot 18 jaar in Nederland te maken met een vorm van kindermishandeling. In de regio Rijnmond ontvang Veilig Thuis van januari tot en met september 2017 ruim 1500 meldingen en gaf meer dan 2400 adviezen over kindermishandeling. Gemiddeld heeft in elke schoolklas één kind te maken met kindermishandeling! Helaas krijgt maar de helft van de kinderen hulp. Als één persoon in actie komt, is dat al voldoende om het leven van een mishandeld kind voor altijd te veranderen.
Wethouder Hans van der Velde: “Het is niet de makkelijkste stap, maar als je beseft hoe belangrijk dat telefoontje voor een kind is dan weet je dat je eigenlijk niets anders kunt doen dan die telefoon pakken en bellen.”

Stappen na een melding
Wat als u besluit te bellen met Veilig Thuis omdat u zich zorgen maakt om bijvoorbeeld een kind in uw omgeving? De medewerkers van Veilig Thuis geven advies wat u kunt doen en onderzoeken met samen met bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, een vertrouwensarts en andere lokale medewerkers in de gemeente wat er precies aan de hand is. Er vindt een huisbezoek bij de betrokkenen plaats om de zorgen te bespreken en te luisteren naar hun kant van het verhaal. Ook kan het zijn dat de medewerker informatie inwint bij de school van de kinderen, de huisarts, de wijkagent en de eventueel al betrokken hulpverleners. Vervolgens zoekt Veilig Thuis passende hulp.
De inwoner die de situatie bij Veilig Thuis onder de aandacht heeft gebracht, krijgt schriftelijk teruggekoppeld wat er met het signaal is gebeurd.

Maak het verschil
Juist de zorgvuldigheid in het proces rondom een vraag of melding is erg belangrijk. Veel mensen voelen een drempel om met VTRR te bellen. Ze twijfelen of ze het wel goed zien, voelen het als verraad of zijn bang voor de gevolgen. Vaak klopt een onderbuikgevoel wel. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die iets doet. Wees u ervan bewust dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht en de betrokkenen zijn vaak blij dat er iemand aan de bel trekt. Laten we het signaleren en bespreken van zorgen over kindermishandeling normaal maken. Voor vragen, advies of anoniem melden kunt u gratis 24/7 bellen met VTRR via het telefoonnummer 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl.