Oudenhoorn van harte welkom bij Hellevoetsluis


Op 8 november namen de Provinciale Staten van Zuid-Holland officieel het besluit dat Oudenhoorn per 1 januari 2018 bij Hellevoetsluis gaat horen. Het dorp heeft zich lange tijd ingezet voor deze grenscorrectie. De gemeente Hellevoetsluis heet de Oudenhoornaars van harte welkom.

 

Een grote meerderheid  van de inwoners van Oudenhoorn wil bij Hellevoetsluis horen. Zij voelen zich meer verbonden met Hellevoetsluis dan met de gemeente Nissewaard. Deze uitdrukkelijke wens van de Oudenhoornaars was voor Hellevoetsluis reden om aan de grenscorrectie mee te willen werken. Omdat de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis het niet eens werden over de financiële kant van de zaak, heeft de gedeputeerde van de provincie bemiddeld en is met een eindbod gekomen. Toen dat nog niet leidde tot overeenstemming, hebben de Gedeputeerde Staten besloten de procedure tot een grenscorrectie op te starten. En daar is nu door Provinciale Staten een besluit over genomen. De financiële kant van de zaak moet nog afgewikkeld worden. Gedeputeerde Staten nemen hierover op een later moment een besluit.

 

Werk aan de winkel
“We staan als gemeente klaar om de inwoners van Oudenhoorn van dienst te zijn”, zegt burgemeester Milène Junius. “Dat wil echter niet zeggen dat  we al klaar zijn. Er moet nog veel werk verzet worden voor 1 januari en ook in de periode erna. Persoonsgegevens moeten van de ene gemeente over naar de andere gemeente, maar ook allerlei andere informatie, gegevens en praktische zaken moeten geregeld worden. Dat kost tijd, en daarbij is natuurlijk ook een rol weggelegd voor de gemeente Nissewaard. Ik ga ervan uit dat we dit gezamenlijk goed gaan regelen, daarover hoop ik op korte termijn ook met burgemeester Salet van Nissewaard afspraken te maken. Onze wens is dat de Oudenhoornaars zo min mogelijk merken van de overgang. We zullen hen in de komende maanden goed informeren over alle zaken die voor hen van belang zijn.”

 

De inwoners van Hellevoetsluis zullen er in de praktijk weinig van merken dat Oudenhoorn vanaf 2018 deel uitmaakt van de gemeente Hellevoetsluis. De dienstverlening aan de huidige inwoners blijft op hetzelfde niveau.