Hellevoetse klanttevredenheid Wmo geeft positief beeld


Op dinsdag 14 november 2017 besprak het college van B&W van Hellevoetsluis de analyse en de aandachtspunten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek Wmo. In het onderzoek werd gekeken naar het contact met de gemeente en de tevredenheid over de ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek zijn overwegend positief. Toch heeft het college een aantal aandachtspunten benoemd om mee aan de slag te gaan. De analyse en aandachtspunten worden op 7 december besproken tijdens de vergadering van de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs (ZWO).

 

De uitkomsten

Het onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht het contact tussen mensen met een Wmo-voorziening en de gemeente. Ook werden inwoners met een Wmo-voorziening gevraagd naar de tevredenheid over de ondersteuning die zij ontvingen.

 

Het contact is op bijna alle punten verbeterd. Inwoners geven aan sneller geholpen te zijn en weten grotendeels waar ze terecht kunnen met vragen. De medewerkers worden als deskundig ervaren en de inwoners zijn positief over het  gehouden keukentafelgesprek.

Het thema ondersteuning gaat over de daadwerkelijke voorzieningen die inwoners gebruiken en wat zij daar van vinden. In vergelijking met vorig jaar zijn er geen grote wijzigingen zichtbaar. Het overgrote deel van de inwoners is positief over de ondersteuning die zij ontvangen.

 

Aandachtspunten

Toch ziet het college van B&W een aantal aandachtspunten die blijvend belangrijk zijn voor de klanttevredenheid waar zij komend jaar mee aan de slag wil:

-Goed in de gaten houden van de beantwoordings- en afhandeltermijnen.

-Onderzoeken waarom een stijgend aantal inwoners niet tevreden is met de gekozen oplossing.

-De bekendheid van de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning onder inwoners vergroten.

-Nagaan of de vergoeding van taxivervoer aangepast kan worden om beter aan te sluiten bij de behoefte.

-Onderzoeken welke extra mogelijkheden benut kunnen worden om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken.

 

Wethouder Hans van der Velde: “Ook bij een positieve uitslag vinden we het als gemeente belangrijk om ons te blijven verbeteren”.

 

Elke gemeente is verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek te houden onder de gebruikers van Wmo-voorzieningen. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie BMC. BMC voert dit onderzoek voor meer dan 60 gemeenten uit.