Projecten Kreken Kweken in uitvoering


Vier projecten in het kader van het project Kreken Kweken zijn momenteel in uitvoering. In totaal worden 4 ecologische zones en twee stapstenen aangelegd. Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta, met als doel het in ere herstellen van de oude kreken. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam.  

 

De projecten die momenteel worden aangelegd zijn:

– ecologische zone langs Pansersdijk (Westvoorne) van 235 m (2680 m2)

– ecologische zone en stapsteen bij Fort Peltsersdijk (Brielle, Hellevoetsluis) van in totaal 1,2 ha

– ecologische zone en stapsteen nabij Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis) van ongeveer 0,5 ha

– ecologische zone bij Verlengde Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis) van ongeveer 0,8 ha (zie bijgevoegde foto)

 

Naast deze projecten worden eind dit jaar ook nog een ecologische zone en stapsteen aangelegd van bijna 0,9 ha aan de Spanjaardsweg te Brielle. Volgend jaar staat een aantal projecten op de planning in de gemeente Nissewaard. In 2015 is al een ecologische zone aangelegd aan de Betjesweg te Hellevoetsluis.

 

Kavelruil

‘Kreken Kweken’ is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren. De zones worden door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven. Het Waterschap Hollandse Delta wordt in meestal eerste instantie eigenaar van de ecologische zones.