Unieke samenwerking gemeenten, zorgaanbieders en zorgleverancier


Wethouders Hans van der Velde; gemeente Hellevoetsluis en Paméla Blok-van Werkhoven; gemeente Westvoorne, de leverancier van hulpmiddelen; Medipoint, de particuliere woonzorgorganisaties Herbergier Oostvoorne, Herbergier Hellevoetsluis, Jacobahof en  de Thomashuizen Hellevoetsluis en Ravensehoeve Hellevoetsluis gaan zich samen inzetten om de dienstverlening aan hun bewoners nog verder te verbeteren. Op 25 september hebben zij hiervoor een overeenkomst ondertekend. Gelijktijdig is het startsein gegeven voor een pilot. Het doel van de pilot is Wmo-hulpmiddelen efficiënt en effectief te leveren aan bewoners van deze zorgorganisaties. De pilot loopt tot 2019.

 

Sinds een aantal jaar kennen Hellevoetsluis en Westvoorne meerdere kleinschalige lokale particuliere woonzorgorganisaties. De huidige regels voor het verstrekken van hulpmiddelen uit de Wmo aan bewoners van deze woonzorgorganisaties zijn omslachtig en niet efficiënt. Daarom zijn de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne samen met de particuliere zorgorganisaties en Medipoint op zoek gegaan naar een goede en vooral efficiënte oplossing.

 

Er is gekozen voor een werkwijze waarbij Wmo-hulpmiddelen rechtstreeks aan de particuliere zorgorganisaties worden geleverd. Door deze aanpak vereenvoudigt het proces en verbetert de dienstverlening. Ook worden onnodige kosten bespaard, bijvoorbeeld wanneer een hulpmiddel collectief gebruikt kan worden, zoals een tillift of een transportrolstoel. De pilot moet uitwijzen of deze aanpak in de praktijk goed werkt en het gewenste resultaat oplevert voor de bewoners van woonzorgorganisaties.

 

De samenwerking is gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen bewoners, woonzorgorganisaties en gemeenten. Concreet houdt de pilot in dat de drie betrokken partijen regelmatig op locatie bijeenkomen om eventueel achteraf de kwaliteit van de geleverde dienstverlening te toetsen. Hiermee doen partijen recht aan de eigen verantwoordelijkheden en kennis die iedere pilot-deelnemer in huis heeft.

 

Het aanbieden van hulpmiddelen vanuit de Wmo voor collectief gebruik binnen particulieren woon/zorgorganisaties, sluit nauw aan bij de gewenste transformatiegedachte in de zorg. De pilot loopt tot het Rijk een besluit neemt over de positie van de particuliere zorgondernemingen die zorg leveren op basis van een pgb-Wlz. Naar verwachting is dit in 2019.

 

Deze manier van samenwerken is uniek in Nederland en heeft de goedkeuring van de VNG.