Zes ‘Schoolplein 14’ schoolpleinen voor basisscholen Hellevoetsluis


Een schoolplein dat kinderen uitdaagt en stimuleert om met elkaar te spelen en te sporten, dat is het doel van ‘Schoolplein 14’. Schoolplein14 is een initiatief van de Cruyff Foundation. Een initiatief dat goed aansluit bij de doelen van JOGG- gemeente Hellevoetsluis. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Sporten en bewegen spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom heeft het college, in samenspraak met de scholen en de schoolbesturen besloten om de schoolpleinen van  zes basisscholen nog eind dit jaar, begin volgend jaar te veranderen in ‘Schoolpein 14’.  

Samen spelen en sporten
Met een aantal kleine aanpassingen worden de leerlingen straks uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. De school kiest samen met de leerlingen welke lijnen of kleurvakken worden aangebracht, zoals een speelcirkel, een stukje atletiekbaan of een goal op de muur. Doordat de schoolpleinen ook na schooltijd open zijn, ontstaat een centrale plek in de wijk waar buurtbewoners en leerlingen activiteiten kunnen organiseren. Dit is goed voor de onderlinge contacten, stimuleert de creativiteit en voorkomt overgewicht. De volgende scholen doen mee met het project ‘Schoolplein 14’:

 

  • RKBS Hendrik Boogaard Rode Kruislaan met OBS Het Palet Ravensehoek;
  • SBO de Windroos
  • CBS de Bron Plataanlaan
  • OBS Het Palet Bonsenhoek
  • OBS Het Palet Nieuwenhoorn
  • OBS De Brandaris (locatie Plataanlaan)

 

De gemeente, de scholen, de schoolbesturen, de Cruyff Foundation en de Rabobank Voorne-Putten dragen allen hun steentje bij aan de realisatie van ‘Schoolplein 14’.