Meer groen voor schoolplein aan de Branding


Het college van de gemeente Hellevoetsluis heeft, in samenspraak met het basisonderwijs en de kinderopvang aan de Branding, besloten meer groen aan te leggen op het schoolplein van deze onderwijsinstellingen. Een groen schoolplein is goed voor de gezondheid, zorgt ervoor dat kinderen meer bewegen en biedt buurtbewoners een fijne plek om elkaar te ontmoeten.

Voordelen groen schoolplein

Een groene omgeving is goed voor de concentratie en de gezondheid. Bovendien stimuleert een groen schoolplein kinderen om ‘anders’ te spelen, waardoor ze creatiever worden in hun spel, meer samen gaan spelen en meer bewegen. Door meer groen aan te leggen op het schoolplein en het plein ook na schooltijd open te stellen voor de buurt, ontstaat een fijne centrale plek in de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een groen schoolplein biedt niet alleen meer speelmogelijkheden, maar vergroot ook de betrokkenheid van de buurt.

Samen met elkaar

De gemeente zet het project samen met basisschool De Sterrenwacht, basisschool De Brandaris en de kinderopvangorganisatie de Kinderkoepel op. Met het groene schoolplein willen zij het schoolplein een prettige uitstraling geven en beweging en samenspel stimuleren. Daarnaast willen zij, door het aanleggen van meer groen op het schoolplein, het Integraal Kindcentrum (IKC) naar buiten toe meer uitstraling geven. Bij de inrichting van het schoolplein worden de leerlingen, buurtbewoners en lokale organisaties betrokken.