Diploma uitreiking Helinium


Vrijdagmiddag werden op het Helinium de diploma’s uitgereikt aan alle geslaagden. De geslaagden werden door de leraren en familie ontvangen, toen zij met de zwarte hoedjes de trap af kwamen.

Vervolgens gingen zij met hun mentor en familie naar de klas waar dan het felbegeerde papiertje uitgereikt werd.