Wethouder Hans van der Velde bezoekt Hellevoetse Impulsklas


Dinsdag 20 juni bracht wethouder Hans van der Velde (sociaal domein) een bezoek aan de leerlingen van de Impulsklas op basisschool de Kring. Het is een uniek initiatief voor Voorne Putten dat dit schooljaar voor het eerst startte vanuit samenwerkingsverband Kindkracht. Als afsluiting ontvingen alle kinderen afgelopen dinsdag een certificaat voor de mooie resultaten van de afgelopen periode. Na de zomervakantie gaat de Impulsklas opnieuw van start.

 

De Impulsklas is een onderdeel van het Passend Onderwijs. Het Passend Onderwijs is erop gericht om alle kinderen op de eigen school in hun eigen wijk goede hulp te bieden. Wethouder Hans van der Velde: “De Impulsklas is een prachtig initiatief van het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. De kinderen krijgen net dat extra zetje dat ze nodig hebben voor de rest van hun school loopbaan.” De Impulsklas leert de basisschool beter om te gaan met leerlingen die meer dan gemiddeld van een leerkracht vragen. En om deze leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. “De kinderen komen één ochtend in de week bij elkaar en werken samen met hun ouders aan de doelen die voor het kind zijn opgesteld. Zij worden hierbij geholpen door speciale Impulsklasleerkrachten”, aldus Gaby van Keulen-de Boer, een van de leerkrachten. De huidige Impulsklas in Hellevoetsluis telt zes kinderen, die 12 weken lang werken aan hun gedrag en/of taakwerkhouding. “Gedurende het traject zie je ze sterker worden en dat is mooi om te zien.”

 

De ouders zijn een belangrijke spil in het geheel. Zij voelen zich gezien en gehoord door de Impulsklas. “Ouders krijgen door het meedraaien in de groep een helder beeld van waar hun kind op school tegenaan loopt. Door de intensieve samenwerking worden de school- en thuissituatie ook beter op elkaar afgestemd”, aldus Impulsklas ouderbegeleider Elza Huissen. Vanwege de positieve resultaten die kinderen meer grip geeft op hun eigen gedrag, zijn er plannen om ook in Spijkenisse een dergelijke klas te starten.