Zonnepanelen voor de Hendrik Boogaard School


De Hendrik Boogaard School locatie Rode Kruislaan krijgt tijdens de zomervakantie zonnepanelen op het nieuwe dak. Met deze duurzame ontwikkeling bespaart de school flink op de kosten voor stroom. Het plaatsen van de zonnepanelen is onderdeel van een grotere renovatie van het pand. Net als bij het onderhoud aan het gemeentehuis en de renovatie van het Cultuurhuis, wordt ook bij de Hendrik Boogaard School de renovatie van het pand gecombineerd met verduurzaming.

Het dak biedt ruimte aan maximaal 162 zonnepanelen. Dit levert de school een flinke energiebesparing op. Na ongeveer negen jaar verdient de gemeente haar investering weer terug. De Hendrik Boogaardschool krijgt bovendien een nieuw klimaatinstallatie. De oude wordt vervangen door een luchtbehandeling met luchtwarmtepomp, die voldoet aan het frisse scholen beleid en bouwbesluit klimaatklasse C. Deze duurzame aanpassing zorgt ervoor dat het gasverbruik in de school daalt.

Wethouder Margriet den Brok is enthousiast over de aanleg van de zonnepanelen: “Als gemeente vragen wij inwoners en bedrijven hun best te doen om duurzaamheidmaatregelen te treffen. We willen we hierin natuurlijk het goede voorbeeld geven door, als het mogelijk is, met renovatie, onderhoud of nieuwbouw zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is goed voor het milieu én kostenbesparend voor gebruikers.”

Minder CO2
De gemeente Hellevoetsluis streeft naar een CO2 reductie van 40% in 2025  ten opzichte van 1990 door middel van het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie en materialen. CO2 uitstoot geeft de grootste bijdrage aan het versterkt broeikaseffect en wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de CO2 uitstoot terug te dringen moet het fossiele brandstofverbruik verminderd worden. Dit kan door energiebesparing of door het gebruik van duurzame energiebronnen als wind, zon en aardwarmte.