Hellevoetsluis blijft ‘Lekker bezig’ tot 2020


De gemeente Hellevoetsluis gaat nog drie jaar door met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Dinsdag besloot het college om dit landelijke initiatief, dat zich richt op jongeren tot 19 jaar, te verlengen tot 2020. In Hellevoetsluis heeft de lokale aanpak vorig jaar de naam ‘Lekker bezig! Hellevoetsluis’ gekregen. Tijdens een verlengingsbijeenkomst op 16 maart worden de plannen voor de toekomst van de JOGG- aanpak bekend gemaakt.

In 2014 besloot het college van B&W om een JOGG-gemeente te worden. Er is sindsdien op vijf verschillende gebieden gewerkt aan een aantal doelen. Uit de evaluatie van 2016 blijkt dat er veel successen zijn geboekt, maar dat er meer tijd nodig is om te zorgen voor een echte cultuuromslag. De komende jaren blijft de JOGG-organisatie zich samen met de scholen en andere organisaties inzetten om de samenwerking te versterken en meer jongeren tussen de 12 en 19 jaar te bereiken. Daarnaast ligt de nadruk op het stimuleren van een gezonde leefomgeving bij bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, sportkantines en op het werk.

 

Bijeenkomst

Tijdens een verlengingsbijeenkomst op donderdag 16 maart kijken de partners en supporters van JOGG terug op wat er is gebeurd, maar ook naar de toekomst. In Adventuredome staat de JOGG-organisatie stil bij de doelen voor de komende drie jaar. Wilt u meer weten over de netwerkbijeenkomst op 16 maart, of wilt u (als organisatie) ook een bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail naar de JOGG-regisseur: j.emor@stichting-push.nl.

 

Samenwerken voor gezond gewicht
Overgewicht is een maatschappelijk probleem dat in gezamenlijkheid aangepakt moet worden. In een JOGG-aanpak bundelen verschillende partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media hun krachten om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over JOGG? Kijk voor meer informatie op www.lekkerbezighellevoetsluis.nl.