Wethouder Den Brok reikt certificaten uit aan statushouders


Gemeente Hellevoetsluis

Woensdag 30 november reikte wethouder Margriet den Brok aan 15 Hellevoetse statushouders certificaten uit, omdat zij het Participatieverklaringstraject succesvol hebben afgerond. Om vluchtelingen goed te laten integreren in de Nederlandse samenleving, is door de landelijke overheid dit traject in het leven geroepen. Naast taal, werk en onderwijs is de participatieverklaring een eerste stap om de statushouder zich vertrouwd en thuis te laten voelen in de Hellevoetse gemeenschap.

De statushouders volgen een tweetal workshops over de basisprincipes van de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt. Tijdens de workshops op 23 en 30 november leerden vluchtelingen vanaf 18 jaar deze basisprincipes. Op die manier worden ze zo snel mogelijk onderdeel van onze samenleving. Zowel voor de statushouders als voor hun nareizende gezinsleden, worden dit soort workshops vanaf dit jaar aangeboden. Een belangrijke stap in het integratieproces vindt wethouder Den Brok: “Goed integreren in de Nederlandse samenleving is belangrijk. De weg ernaartoe misschien nog wel belangrijker. Tijdens de workshops leren de statushouders de waarden en basisprincipes van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Dit is van groot belang om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen en een bijdrage te leveren aan de samenleving”. Wethouder Den Brok reikte woensdag de certificaten voor het eerst uit. Later dit jaar volgt een tweede groep.

Rechten en plichten
Vluchtelingen komen uit landen waar andere waarden kunnen gelden en dit kan botsen met die van Nederland. Daarom is het belangrijk om helder te krijgen wat wel en wat niet gebruikelijk is in onze samenleving. Onder leiding van getrainde gespreksleiders maken de vluchtelingen kennis met kernwaarden als: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Op een interactieve manier leren ze over hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Ook worden de belangrijke punten uit de Grondwet besproken.