Rioolgemaal Den Bonsen Hoek is gerenoveerd


Wethouder Hans van Lith opende vrijdag 2 december het gemaal aan de Martin Luther Kinglaan dat in drie maanden tijd volledig is gerenoveerd. Het gemaal is op verschillende vlakken vernieuwd; bouwkundig (dak en uitbouw), civiel (gemaalkelder), mechanisch (nieuwe pompen en afsluiters), elektrisch (voeding, besturing), signalering (telemetrie). Rondom werd de verharding opnieuw gelegd. Het werk is uitgevoerd door aannemer VOBI uit Vinkeveen. Adviesbureau Kennis van Pompen uit Alphen aan den Rijn voerde de directie en het toezicht op het werk.

Het gemaal is begin 1990 gebouwd na de eerste aanleg van de wijk ter vervanging van een tijdelijk gemaal dat de eerste jaren heeft gefunctioneerd. Het ontvangt het rioolwater van circa 7.000 inwoners en zo’n 3.000 woningen en bedrijven uit Den Bonsen Hoek en Nieuwenhoorn en verpompt het door een persleiding langs het kanaal en via de Ravensebrug naar de rioolwaterzuivering in Kickersbloem.

Bovengrond is alleen een klein gebouwtje zichtbaar waarin de gemaalbesturing is ondergebracht. Het grootste deel van het gemaal zit echter onder de grond. In een grote, 5 meter diepe natte kelder wordt het rioolwater uit de wijk opgevangen en in de droge kelder ernaast staan de pompen opgesteld die het verpompen naar de rioolwaterzuivering. De twee elektrische pompen, die om en om in bedrijf zijn hebben een maximale capaciteit van 523 m3/uur. Geuroverlast wordt voorkomen door een actief koolfilter.

Rioolgemaal Den Bonsen Hoek is een van de drie grotere rioolgemalen van Hellevoetsluis. De andere twee grote rioolgemalen, Tolweg (westzijde Hellevoetsluis) en vijzelgemaal Kickersbloem (oostzijde Hellevoetsluis) zijn de afgelopen jaren al gerenoveerd. Daarnaast heeft Hellevoetsluis nog 20 wat kleinere rioolgemalen en ruim 180 drukrioleringsgemaaltjes in het buitengebied.

img_9309_resized