Wethouder Van Lith geeft startsein 30 km-zone Koele Nacht


Vrijdag 25 november plaatste wethouder Hans van Lith (Wijkbeheer) het laatste verkeersbord voor de 30 km-zone in een deel van de buurt Koele Nacht. Deze inrichting van een 30 km-zone in de straten Melkweg, Andromeda, Komeet, Kosmos en Zenit, is een onderdeel van de Buurtaanpak.

Met de aanleg van deze 30 km- zone, is de buurt vanaf de Dierenriem tot aan het Trambaanpad veiliger voor inwoners en spelende kinderen. Naast het plaatsen van borden zijn er maatregelen genomen om de snelheid te verminderen. Zo zijn op diverse plekken in de buurt drempels en plateaus aangelegd. Nu alle nieuwe verkeersborden zijn opgehangen heeft het gebied ook echt de status van 30km zone en verwachten we dat weggebruikers zich dus ook echt aan deze snelheid houden. Wethouder Hans van Lith: “In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) is de visie en het beleid daarover vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld dat de gebieden zoals deze een 30 km-zone krijgen. Na vandaag is weer een buurt in Hellevoetsluis veiliger geworden.” Het uitvoeren van de werkhaameden, zoals het aanleggen van drempels en plateau’s, gebeurt als er groot onderhoud aan de bestrating nodig is of in combinatie met een Buurtaanpak.

Buurtaanpak

Uit de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor van 2014 bleek dat de inwoners van deze wijk niet zo tevreden waren over de leefbaarheid. Daarom startte de gemeente begin dit jaar met de Buurtaanpak in een deel van de Koele Nacht. Met een Buurtaanpak gaan buurtbewoners, gemeente Hellevoetsluis, woningcorporatie Maasdelta, het opbouwwerk van Stichting PUSH, de Politie en de jongerenwerker van SWS samen aan de slag om de buurt op te knappen en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zo is een deel van de wijk de Koele Nacht afgelopen periode flink onder handen genomen. Er is opnieuw bestraat, de beplanting is aangepast, het Trambaanpad is opgeknapt en samen met de kinderen en jongeren is het sportveld en de speelplekken aangepakt. De kinderen plaatste afdelopen week hun eigen mozaïktegel die ze eerder hadden gemaakt. Komende dagen worden er in de wijk nog nieuwe bomen geplant en dan zitten de laatste werkzaamheden erop.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de buurtaanpak? Kijk dan op www.hellevoetsluis.nl > wonen en leefomgeving > in uw wijk.

img_8774